Velkommen til Virring Vandværk a.m.b.a.

Tilmeld jer http://virringvand.800.dk så får i sms og/eller email med oplysning om lukning ved reparationer, ved brud på ledningsnet, ved forurening og meget andet.

 

Vandværk 17 3 16

 

Virring Vandværk forsyner 514 forbrugere (520 målere) i områderne Virring, Hvolbæk, Virring-Vitved Mark og Lillevirring med ca.69.000 kubikmeter drikkevand årligt (2018). Vandet bliver hentet fra vandværkets 6 boringer hvoraf 4 er placeret ved vandværket på Gammelgårdsvej og 2 på Vitved Bakker.

Indvindingstilladelsen er på 95.000 kbm gældende til 2046. Vandet pumpes op fra små 100 meters dybde. På vandværket bliver vandet beluftet og filtreret , dels gennem sandfiltre, dels gennem trykfilter, hvorefter det sendes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet. Samtlige analyser kan ses under "Vandanalyser".