Takstblad 2022

Anlægsbidrag, der betales ved ejendommens tilslutning:

    1. Hovedanlægsbidrag
    2. Forsyningsledningsbidrag
    3. Stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle

Forbrugsenhed

Bolig med gennemsnits døgnforbrug på indtil 0,6 kbm. 1
Bolig og industri med gennemsnits døgnforbrug på indtil 1,2 kbm 2

Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner):

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   1,25 kbm  1
Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   2,75 kbm 2
Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   6.75 kbm  3
Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  13,75 kbm  5
Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  20.50 kbm  7
Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  27,50 kbm  8

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr. 7.632,00
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/bolig  kr. 11.500,00
Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 6.192,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Tilslutningsbidraget gælder inden for byzone i vandværkets nuværende forsyningsområde.

Tilslutning af samlede udstykninger på over 5 grunde aftales individuelt.

Tilslutningsbidrag uden for byzone i vandværkets forsyningsområde aftales individuelt.

Driftsbidrag:

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 720,00
Grundvandsbeskyttelse kr. 120,00
Målerafgift pr. måler kr. 125,00
Vandafgift pr. kbm kr. 3,10

Driftsbidrag opkræves med acontobeløb samt en årlig afregning.

Ved ejerskifte skal meddelelse om sælgers nye adresse, navn på den ejer og aflæsning pr. fraflytningsdatoen straks tilsendes vandværket. Vandværket udfærdiger herefter flytteopgørelse til den tidligere ejer.

Gebyrer:

1. rykker kr. 50,00
2. rykker kr. 100,00
Gebyr for genåbning excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning kr. 800,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. kbm kr. 6,18
Grundvandsbeskyttelse pr. kbm kr. 0,19

Alle ovenstående priser er excl. moms. Der opkræves ikke moms af gebyrer bortset fra genåbningsgebyr.

Godkendt af Skanderborg Kommune 4. marts 2022