Vand aflæsning

Denne indberetning bruges primært ved fraflytning fra dit hus. Aflæsning en gang om året, foregår automatisk.