Meddelelse til forbrugerne

 

Vandmålerne har nu været opsat i snart ni år. Efter loven skal de nu efterprøves. 

Derfor skal vi udtage 50 målere til kontrol. 

Poul Poulsen vil kontakte de udvalgte og hente målerne over de næste måneder.

Hvis målerne består kontrollen, må de bruges i yderligere 9 år. Vore målere skal dog udskiftes om 7 år, svarende til batteriet restlevetid.

Vi håber i tager godt imod Poul. Han søger, selvfølgelig, for at i har vand i prøveperioden.

Med venlig hilsen

VIRRING VANDVÆRK a m b a

Bestyrelsen

 

 

Aflæsning af målere.

 

 

 

Målerne vil, fra d. 30.06.17, blive aflæst hvert kvartal.

 

Ejendomme med målerbrønde skal vi i nogle tilfælde meget tæt på, for at fange signalet fra måleren.

 

Derfor kan i få besøg af en lille rød Renault med antenne på taget.

Med venlig hilsen

VIRRING VANDVÆRK a m b a


Tilmeld jer http://virringvand.800.dk så får i sms og/eller email med oplysning om lukning ved reparationer, ved brud på ledningsnet, ved forurening og meget andet.


Vandværkets adresse:

Virring Vandværk a.m.b.a.
Rugvænget 7, Virring
8660 Skanderborg
Tlf: 21781838
e-mail: admin@virringvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 31637481


Drikkevandets hårhedsgrad:

Drikkevandet leveret fra Virring Vandværk har en gennemsnitlig hårdhedsgrad på 11-12 (mellemhårdt).


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk


Et par tips:

Aflæs regelmæssigt vandmåler og kontroller, at måleren “står stille”, når der ikke bruges vand. Herved kan vandspild undgås og skjulte utætheder kan opdages. Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler.