Takstblad 2023

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret et selvstændigt køkken.
Alle andre forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug.

DriftsbidragEkskl. momsInkl. moms
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhedkr. 750,00kr. 937,50
Fast bidrag til ejendomme uden installationerkr. 0,00kr. 0,00
Fast årligt bidrag pr. målerkr. 125,00kr. 156,25
Pris pr. m3kr. 3,50kr. 4,38
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3kr. 6,18kr. 7,73
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3kr. 0,19kr. 0,24
Bidrag til grundvandsbeskyttelse lokalkr. 120.00Kr. 150,00

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)Ekskl. momsInkl. moms
Hovedanlægsbidrag:
Pr. bolig- døgnforbrug indtil 0,6 kbmkr. 7.652,00kr. 9.565,00
Pr. bolig og erhvervsenhed døgnforbrug indtil 1,2 kbmkr. 15.304,00kr. 19.130,00
Øvrige forbrugere ( Landbrug, erhverv og instutioner ):
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 1,25 kbmkr. 7.652,00kr. 9.565,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 2,75 kbmkr. 15.304,00kr. 19.130,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 6,75 kbmkr. 22.956,00kr. 28.695,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 13,75 kbmkr. 38.260,00kr. 47.825,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 20,5 kbmkr. 53.564,00kr. 66.955,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 27,5 kbmkr. 61.216,00kr. 76.520,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhedkr. 11.500,00kr. 14.375,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed ( i
naturlig forsyningsområde )
kr. 11.500,00kr. 14.375,00
Stikledningsbidrag pr. stk.kr. 6.192,00kr. 7.740,00

Gebyrer:Ekskl. momsInkl. moms
Rykker ved manglende betalingkr. 50,00Momsfri
Rykker ved manglende betalingkr. 100,00Momsfri
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og
genopning
kr. 800,00kr. 1.000,00
Timepriskr. 400,00kr. 500,00

Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet/forsyningsområde, indtil 100 meter fra hovedledning, fastlægges efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsførtvand og driftsbidrag til vandværket jf. gældende lovgivning.

Dritfs- og anlægsbidrag godkendt af Skanderborg Kommune den 02.02.2023