Takstblad 2024

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret et selvstændigt køkken.
Alle andre forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug.

Driftsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 750,00 kr. 937,50
Fast bidrag til ejendomme uden installationer kr. 0,00 kr. 0,00
Fast årligt bidrag pr. måler kr. 125,00 kr. 156,25
Pris pr. m3 kr. 3,50 kr. 4,38
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 kr. 6,18 kr. 7,73
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 kr. 0,19 kr. 0,24
Bidrag til grundvandsbeskyttelse lokal kr. 120.00 Kr. 150,00

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) Ekskl. moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag:    
Pr. bolig- døgnforbrug indtil 0,6 kbm kr. 7.652,00 kr. 9.565,00
Pr. bolig og erhvervsenhed døgnforbrug indtil 1,2 kbm kr. 15.304,00 kr. 19.130,00
Øvrige forbrugere ( Landbrug, erhverv og instutioner ):    
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 1,25 kbm kr. 7.652,00 kr. 9.565,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 2,75 kbm kr. 15.304,00 kr. 19.130,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 6,75 kbm kr. 22.956,00 kr. 28.695,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 13,75 kbm kr. 38.260,00 kr. 47.825,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 20,5 kbm kr. 53.564,00 kr. 66.955,00
Med gennemsnits døgnforbrug indtil 27,5 kbm kr. 61.216,00 kr. 76.520,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 11.500,00 kr. 14.375,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed ( i
naturlig forsyningsområde )
kr. 11.500,00 kr. 14.375,00
Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 6.192,00 kr. 7.740,00

Gebyrer: Ekskl. moms Inkl. moms
Rykker ved manglende betaling kr. 50,00 Momsfri
Rykker ved manglende betaling kr. 100,00 Momsfri
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og
genopning
kr. 800,00 kr. 1.000,00
Timepris kr. 400,00 kr. 500,00

Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet/forsyningsområde, indtil 100 meter fra hovedledning, fastlægges efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsførtvand og driftsbidrag til vandværket jf. gældende lovgivning.

Dritfs- og anlægsbidrag godkendt af Skanderborg Kommune den 19.12.2023